Skuteczny Przedstawiciel Handlowy

Sukces w sprzedaży zależy przede wszystkim wyłącznie od Ciebie.

Przełożony, system, klienci, przyjęta strategia mają ograniczony wpływ. Decyzja o powodzeniu spoczywa w twoich rękach.

Jeżeli przyjąłeś rolę pokonanego („Sprzedaż jest nie dla mnie, nie uda mi się, nic z niej nie wyniknie”), staniesz się ofiarą własnych oczekiwań. Jeśli zdecydowałeś się zostać zwycięzcą, postawa ta uwidacznia się w twoim oddziaływaniu na otoczenie. Zaangażowanie i wola walki zostaną dostrzeżone przez innych i uzyskasz status zwycięzcy. Decydująca jest własna opinia na swój temat.A to co myślisz o sobie, zależy wyłącznie od ciebie.

 

Cechy skutecznego Przedstawiciela Handlowego

 

1. Ma wizję i cele, opracowuje idee oraz środki do ich realizacji.

2. W znacznej mierze identyfikuje się zawodem, firmą oraz usługami/produktami.

3. Jest autentyczny: ma własny styl, zajmuje i prezentuje jednoznaczne stanowisko, ma zaufanie do własnej intuicji, własnych poglądów i odczuć.

4. Jest aktywny: w sposób ofensywny poszukuje szans, dociera do grup docelowych, działa i myśli przedsiębiorczo, aktywnie doprowadza do decyzji.

5. Traktuje innych z szacunkiem, pozostawia im wolną przestrzeń, pomaga w samodzielnym działaniu i odnosi się do innych możliwie neutralnie, to znaczy bez uprzedzeń.

6. Stale dąży do rozwoju, ma chęć zdobywania nowych doświadczeń i odwagę testowania nowych rozwiązań.

7. Pragnie sukcesu (wszystkich stron włączonych w działaniu) i jest konsekwentny w działaniu.

8 W sytuacjach stresowych zachowuje spokój i orientację.