Praktyka Uważności

WITAM. 

Jak uwolnić się od przeszłości i w pełni przebudzić do życia w chwili obecnej ?

Jak przebudzić się z iluzji i rozpoznać prawdę życia ?

Pomogę Ci w prosty sposób uciszyć umysł i pokażę jak stać się w pełni obecnym , jak pracować z umysłem, ODKRYĆ I ZROZUMIEĆ WŁASNE EMOCJE, tak by żyć teraźniejszością.

Obecność udoskonala każdy aspekt twojego życia, włączając w to relacje z innymi ludźmi.

Wyciszenie i dystans, świadomość siebie jako istoty duchowej która doświadcza tego ciała, pozwala wyzwolić w organiźmie własne siły lecznicze, które przy współudziale medycyny konwencjonalnej i naturalnej doprowadzą organizm do równowagi, wyleczą z choroby, tak fizycznej jak i z zaburzeń emocjonalnych.

 

Stosuję dwie metody pracy z klientem:

Na pierwszym etapie pomocy skupiam się na ENERGOTERAPII a następnie stosuję TERAPIĘ UWAŻNOŚCI.

ENERGOTERAPIA.

Na człowieka nie patrzę przez pryzmat jego choroby (choroba jest dla mnie skutkiem problemów związanych z emocjami) ale jak na osobę zagubioną w życiu, mającą problemy psychologiczne i żyjącą w stresie.

Gdy człowiek jest w stresie, to napięte są przede wszystkim jego nerwy. A ponieważ nasz organizm funkcjonuje dzięki energii, każde napięcie powoduje zakłócenie jej przepływu. Te blokady umiejscawiają się w tzw. centrach energetycznych :czakrach. Siedem głównych czakr jest przyporządkowanych głównym organom wydzielania dokrewnego które dostarczają organizmowi hormony. Zaburzenia w wydzielaniu hormonów powodują zakłócenia w pracy narządów a co za tym idzie organizm zaczyna chorować.

Pierwszy krok do Uzdrowienia.

Pierwszy i najważniejszy krok to doświadczenie odnowionego stanu bycia Świadomym Istnienia. W stan ten głębokiej wewnętrznej ciszy, spokoju i stabilności wprowadzam drogą bezpośredniego przekazu , nie wywołując przy tymuczucia zależności.

 Gdy człowiek dochodzi do równowagi energetycznej może zacząć skuteczniej pracować z emocjami, lękami a to one są główną przyczyną naszych problemów zdrowotnych.

Emocje same w sobie nie są czymś złym, one nam tylko pokazują jak duże pokłady lęku są w nas. Dlatego gdy po energetyzowaniu człowiek nie pracuje z sobą ,ze swoimi emocjami, to zaburzenie może powrócić.

I tu żeby trwale pomóc osobie w rozwiązaniu jej problemów psychologicznych i pozbyć się strachu stosuję TERAPIĘ UWAŻNOŚCI.

Terapia ta nie opiera się na analizowaniu przeszłości, na poszukiwaniu w niej wyjaśnień dzisiejszych problemów, uciekaniu od słabości. A wręcz przeciwnie uczy obserwacji swoich emocji, ycia z nimi, bez opisu ,bez reagowania. Dzięki temu poznajemy nasz potencjał i przejdziemy rzeczywistą transformację.

Duma,zazdrość,pożądanie,gniew są to emocje naturalne, my dopisując im własną historię dajemy im się ponosić, a można ich używać zamiast jedynie przeżywać. Ażeby to się stało musimy przestać się utożsamiać z naszym ego, z poczuciem siebie. Jesteśmy czymś więcej niż tylko tym ciałem, tym umysłem, jesteśmy świadomością, potencjałem. Gdy nasze własności duchowe ukażą się poprzez ciało i umysł, będziemy zdolni do życia w szczęściu.

Przekazuję metody pracy z emocjami, tak ,żeby każdy mógł sam w domu pracować ze swoimi lękami. Uczę medytacji ,gdyż jest to najskuteczniejsze ćwiczenie do nauki uważności.A umiejętność bycia tu i teraz, jest drogą która prowadzi nas do spokoju naszego umysłu.

Medytacja uczy dystansu do świata zewnętrznego ,a skupienie się na oddechu w czasie medytacji pokazuje nietrwałość i przemijalność tego świata , jak przemijalność tegoż oddechu.

Medytacja uczy być tu i teraz , uczy świadomego życia ,bez oceniania i bez pożądania.

Moja metoda jest skuteczna również w niesieniu pomocy osobom uzależnienionym (gdy sami tego pragną) i, szczególnie, współuzależnionym.

Każde uzależnienie jest ucieczką przed samym sobą , przed spojrzeniem sobie na „trzeźwo” w twarz. Nie problemem jest uzależniacz (np. Alkohol) tylko nieumiejętność pracy ze swoim lękiem. Pomagam rozwiązać te problemy , przy współudziale osoby uzależnionej.

.

Stany psychiczne są surową energią ,to my ją przetwarzamy, myśląc negatywnie o innych ludziach i o świecie, tworzymy emocje gniewu,pożądania,zazdrości. A w momencie gdy wytworzymy w sobie wiele pozytywnych wrażeń , pozytywna energia miłości rozluźni napięcia i stan zdrowia będzie w naszych rękach.

 

Kontakt
Arkadiusz Kościuch
Adres: Opole
E-Mail: k_arkady@vp.pl
Telefon: 796-230-366
Skype: rangzen108
GG: 5422069

 

bioenergoterapia klasyczna- – to diagnozowanie i lokalizacja zaburzeń energetycznych oraz likwidacja tych zaburzeń poprzez oczyszczanie, doenergetyzowanie, usprawnianie przepływu energii i wyrównanie potencjału biopola. Współczesny bioterapeuta posiada wiedzę o anatomii człowieka oraz zna przyczyny chorób, przebieg oraz procesy, jakie zachodzą przy leczeniu tradycyjnym. Wiedza ta pozwala na bioterapeutyczne przyśpieszenie naturalnych procesów dochodzenia do zdrowia.

Komentarze